ACTELE NECESARE PENTRU DEZMEMBRAREA SAU ALIPIREA (COMASAREA) IMOBILELOR

  1. Documentatia cadastrala existenta (Plan de amplasament si delimitare a imobilului) - copie xerox;

  2. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;

  3. Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) - original sau copie legalizata;

  4. Certificat de urbanism pentru dezmembrare / alipire - doar pentru dezmembrarile / alipirea cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) - copie legalizata.