ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE TEREN (CU CONSTRUCTIE)

  1. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Directia Taxe si Impozite Locale (recent, maxim 30 de zile) - in original;

  2. Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, inclusiv actele invocate in certificatul de mostenitor, etc - copii legalizate;

  3. Autorizatia de construire si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (daca exista) - copii legalizate;

  4. Autorizatia de demolare si proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare (numai in cazul in care in actele de proprietate se regaseste o constructie care ulterior a fost demolata) - copii legalizate;

  5. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;