ACTELE NECESARE PENTRU CADASTRU SI INTABULARE APARTAMENT

 1. Actele de proprietate ale imobilului:

  • in cazul achizitionarii prin institutiile Statului Roman (ICRAL, ICVL, Orizont, Giulesti, Foisor, etc):
   • contract de vanzare cumparare sau contract de construire - copie legalizata;
   • proces verbal de predare-primire apartament - copie legalizata;
   • adeverinta de achitare integrala (doar pentru apartamentele cumparate in rate) - copie legalizata;
  • in cazul dobandirii prin mostenire (succesiune):
   • certificat de mostenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate in certificatul de mostenitor - copii legalizate;
  • in cazul achizitionarii de la o persoana fizica/juridica:
   • contract de vanzare cumparare sau contract de schimb sau act de donatie - copie legalizata;
  • in cazul dobandirii prin Judecatorie, in baza unei sentinte civile:
   • sentinta civila cu mentiunea definitiva si irevocabila - copie conforma cu originalul (duplicat) emis de Judecatorie;
   • dovada achitarii sultei (daca exista) - copie legalizata.
 2. Certificat fiscal pentru Cadastru si Intabulare eliberat de Directia Taxe si Impozite Locale (recent, maxim 30 de zile) - in original;

 3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor - copii xerox;

 4. Schita apartamentului - copie xerox.

* In cazul in care exista neconcordanta intre numele inscris in actul de proprietate si buletin, se vor face suplimentar, dupa caz, urmatoarele copii legalizate: Certificatul de casatorie (copie legalizata), sau Sentinta Civila de divort (duplicat de la judecatoria teritoriala unde s-a emis sentinta).

** In cazul in care exista neconcordanta intre denumirea strazii + numarul postal din acte si cea din realitate, se va obtine istoric de numar postal de la PMB din care sa reiasa schimbarea denumirii/numarului postal.

*** Daca in fostele registre de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare a fost notata ipoteca in favoarea CEC, somatie de plata, etc, aceasta ipoteca, somatie, etc, va fi inscrisa in Cartea Funciara ca sarcina.