ACTELE NECESARE PENTRU AVIZ TEHNIC OCPI - NECESAR OBTINERII PAC, PUG, PUZ, PUD, SAU CERTIFICATULUI DE URBANISM

  1. Documentatia cadastrala existenta (Plan de amplasament si delimitare a imobilului) - copie xerox;

  2. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;

  3. Certificat de urbanism - copie legalizata (doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PUZ, PUD, PAC);

  4. Extras de plan parcelar actualizat eliberat de Primarie - in original (doar pentru judetul Ilfov si doar in cazul avizului tehnic necesar obtinerii PAC).