ACTELE NECESARE PENTRU ACTUALIZARE / RECTIFICARE CADASTRU, MODIFICAREA LIMITEI DE PROPRIETATE SI/SAU MODIFICAREA SUPRAFETEI TERENULUI

  1. Documentatia cadastrala existenta (Plan de amplasament si delimitare a imobilului) - copie xerox;

  2. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat de inregistrare - persoane juridice) - copii xerox;

  3. Acordul bancii privind actualizarea/rectificarea (doar daca terenul este ipotecat) - original sau copie legalizata;

  4. Declaratie notariala din care sa rezulte ca proprietarul / proprietarii sunt de acord cu modificarea limitelor de proprietate [si a suprafetei imobilului (daca este cazul)] - in original.